Τι είναι;

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (δηλ. της κεντρικής περιοχής του αμφιβληστροειδή υπεύθυνης για την κεντρική όραση) είναι μία χρόνια οφθαλμική πάθηση που εμφανίζεται συνήθως με το γήρας σε άτομα άνω των 60 ετών και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη και μόνιμη μείωση της όρασης.

Που οφείλεται;

Είναι αποτέλεσμα εκφυλιστικών διαδικασιών που δεν γνωρίζουμε σε όλη τους την έκταση και συνδέονται πρωταρχικά με τη γήρανση και την προχωρημένη ηλικία, ενώ άλλοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της θεωρούνται το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η κληρονομικότητα και η έκθεση στον ήλιο.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι η μεταμορφοψία (παραμορφωμένη όραση), η μείωση της ευαισθησίας αντίθεσης και η σταδιακή ελάττωση της οπτικής οξύτητας.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Στόχος της θεραπείας είναι η διατήρηση της μέγιστης δυνατής χρήσιμης όρασης για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ανάλογα με τη μορφή της νόσου και το στάδιό της, συστήνονται συμπληρώματα διατροφής (με συγκεκριμένες ποσοστώσεις ιχνοστοιχείων και βιταμινών που η λήψη τους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με κάποιο εφικτό συνδυασμό τροφών), ενδοφθάλμιες εγχύσεις φαρμάκων με βάση συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ή θεραπευτική εφαρμογή laser.