Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαθλαστικών παθήσεων των οφθαλμών, σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χορηγείται αποζημίωση για μόνο ένα είδος οπτικού βοηθήματος.
Συγκεκριμένα κάθε ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ δικαιούται ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως (κρύσταλλα και σκελετό) κάθε 4 χρόνια (περιλαμβάνονται και τα πρεσβυωπικά γυαλιά) ή ένα ζεύγος φακών επαφής κάθε 2 χρόνια. Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά οράσεως με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε 2 χρόνια.
Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά οράσεως (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας, πολυεστιακά και διπλοεστιακά) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100,00€ (κρύσταλλα και σκελετός) ανά τετραετία και για κάθε φακό επαφής τα 25,00€. Στην περίπτωση κερατόκωνου, το ποσόν για κάθε φακό επαφής ανέρχεται στα 70,00€.Η διαδικασία για την αποζημίωση οπτικού βοηθήματος του ασφαλισμένου του ΕΟΠΥΥ είναι η εξής:

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ
1. Ο πιστοποιημένος οφθαλμίατρος του ΕΟΠΥΥ αφού εξετάσει τον ασφαλισμένο, συνταγογραφεί τα απαιτούμενα (βιβλιάριο υγείας, συνταγή γυαλιών και ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ).

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
2. Ο ασθενής εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία που συνταγογράφησε ο πιστοποιημένος οφθαλμίατρος την συνταγή των γυαλιών του, θα πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Ο ελεγκτής θα εγκρίνει τη δαπάνη υπογράφοντας και σφραγίζοντας την ηλεκτρονική συνταγή του ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου και την πιο πρόσφατη ημερομηνία αποζημίωσης για οπτικά βοηθήματα ( γυαλιά οράσεως – φακούς επαφής).

ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ – ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ)
3. Μετά τη θεώρηση του ελεγκτή, ο ασθενής εντός 1 μηνός, από την ημερομηνία συνταγογράφησης των γυαλιών του απευθύνεται σε κατάστημα οπτικών όπου αγοράζει το οπτικό βοήθημα. Ο οπτικός δίνει στον ασφαλισμένο απόδειξη αγοράς και γνωμάτευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
4. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει μια φωτοτυπία από έναν λογαριασμό τραπέζης την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου, όπου να είναι δικαιούχος.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
5. Αφού συγκεντρωθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να τα καταθέσει στο αρμόδιο ταμείο του. Η καταβολή του ποσού δεν γίνεται άμεσα αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα στο λογαριασμό τραπέζης που έχει δοθεί από τον ασφαλισμένο.