Σκοπός της Διαθλαστικής Χειρουργικής είναι να αλλάξει με μόνιμο τρόπο το σχήμα (καμπυλότητα) του κερατοειδούς ώστε να διορθώσει μόνιμα τις διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού και να τον απαλλάξει από την ανάγκη χρήσης διορθωτικών μέσων (γυαλιά, φακοί επαφής), χαρίζοντάς του ποιοτική όραση χωρίς βοηθήματα. Είναι ανώδυνες επεμβάσεις που εκτελούνται με αναισθητικές σταγόνες σε σύντομο χρόνο. Για αυτές τις επεμβάσεις υπάρχει πλέον εμπειρία άνω των 30 ετών.