Οι φακοί επαφής αποτελούν την κατάλληλη επιλογή για όσους θέλουν διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών τους χωρίς να φοράνε γυαλιά και χωρίς να κάνουν laser. Τα υλικά κατασκευής τους ποικίλουν (π.χ. υδρογέλη, σιλικόνη-υδρογέλη, πολυμεθυλ-μεθακρυλικό κα) με το καθένα να έχει διαφορετική ελαστικότητα, διαφορετική αεροδιαπερατότητα και διαφορετική υδροφιλία, ανταποκρινόμενα σε διαφορετικές ανάγκες. Η χρήση των φακών επαφής πρέπει να γίνεται με σύνεση, ακολουθώντας κάποιους βασικούς κανόνες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι από τη χρήση τους.

Κανόνες υγιεινής και φροντίδας φακών επαφής

Οι φακοί επαφής θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κάθε φορά που αφαιρούνται από το μάτι. Τα χέρια του χρήστη θα πρέπει να έχουν μόλις πλυθεί με σαπούνι και νερό και σκουπιστεί με πετσέτα μιας χρήσης πριν τους αγγίξουν. Επίσης τα νύχια θα πρέπει να είναι κοντά και καθαρά. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να αναπτυχθούν βακτήρια και μύκητες επάνω στους φακούς και να προκαλέσουν οφθαλμική λοίμωξη.

Είναι απαραίτητο να τηρούνται πάντα οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για τη μέγιστη διάρκεια χρήσης και το χρονικό διάστημα από την πρώτη χρήση τους πέρα από το οποίο θα πρέπει να απορρίπτονται. Η συνεχής χρήση των φακών επαφής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8 έως 10 ώρες, ενώ στο ειδικό υγρό τους θα πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 4 έως 6 ώρες πριν επαναχρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον σε κάθε περίπτωση που τα μάτια παρουσιάζονται κόκκινα, ερεθισμένα, ή ενοχλούν θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση των φακών και να χρησιμοποιούνται τα γυαλιά μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως τα συμπτώματα. Κατά τη διάρκεια του ύπνου οι φακοί θα πρέπει να αφαιρούνται. Χρήση υλικών μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται αφού φορεθούν οι φακοί και αφαίρεσή του μακιγιάζ προτού αφαιρεθούν οι φακοί επαφής.

Για τον καθαρισμό των φακών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα εγκεκριμένα για αυτόν το σκοπό και για τη φύλαξή τους κατάλληλη θήκη η οποία επίσης θα πρέπει να καθαρίζεται. Ποτέ δεν τοποθετούμε νερό για τη φύλαξη των φακών μέσα στις θήκες τους.