Στην παρούσα ιστοσελίδα αναφέρονται κάποιες συχνές οφθαλμολογικές καταστάσεις και παθήσεις όπως επίσης και χειρουργικές θεραπείες με στοιχειώδεις πληροφορίες για κάθε μια από αυτές.


Αυτό συμβαίνει γιατί χωρίς την προσωπική επαφή με τον ασθενή, η παράθεση πολλών λεπτομερειών για μία νόσο ή θεραπεία δεν βοηθάει αλλά αντίθετα μπορεί να αποβεί παραπλανητική και να δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις ή περιττό άγχος στον ασθενή και τους οικείους του.