Τι είναι;
Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού στην οποία το είδωλο ενός αντικειμένου δεν εστιάζεται σε ένα σημείο επάνω στον αμφιβληστροειδή (όπως συμβαίνει σε έναν οφθαλμό χωρίς διαθλαστική ανωμαλία) αλλά πίσω από εκείνον, με αποτέλεσμα δυσκολία στην κοντινή όραση που με την πρόοδο της ηλικίας επιδεινώνεται, ενώ σταδιακά εμφανίζεται δυσχέρεια και στην ενδιάμεση και μακρινή όραση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πρεσβυωπία να εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες στους υπερμέτρωπες.

Που οφείλεται;
Φαίνεται πως οφείλεται σε έναν συνδυασμό γονιδίων και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Ανάλογα με τους βαθμούς, τα κύρια συμπτώματα της υπερμετρωπίας είναι η δυσκολία στην κοντινή όραση, ο πονοκέφαλος με την παρατεταμένη κοντινή εργασία και η θόλωση στην όραση μετά από παρατεταμένη κοντινή εργασία.

Πώς αντιμετωπίζεται;
• Γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής.
• Διαθλαστική επέμβαση με laser.
• Χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του φυσικού φακού και τοποθέτηση τεχνητού ενδοφθάλμιου φακού στη θέση του (συνήθως ασθενείς άνω των 50 ετών).