Τι είναι;

Το γλαύκωμα είναι ένα σύνολο οφθαλμικών παθήσεων που προκαλούν σταδιακή μη αναστρέψιμη καταστροφή του οπτικού νεύρου, με απώλεια αρχικά τμημάτων της περιφερικής όρασης και ακολούθως και της κεντρικής οπότε επέρχεται τύφλωση. μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τύφλωση.

Που οφείλεται;

Στις διάφορες μορφές γλαυκώματος εμπλέκονται πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί, κάποιοι από τους οποίους είναι γνωστοί και άλλοι άγνωστοι. Κοινό χαρακτηριστικό πολλών από αυτούς είναι η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Ο χαρακτηρισμός του γλαυκώματος ως ο «αόρατος κλέφτης» της όρασης αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο την ανυπαρξία συμπτωμάτων ακόμα και στα πολύ προχωρημένα στάδια της νόσου. Ακριβώς αυτή η έλλειψη συμπτωμάτων το καθιστά μια από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως αφού μένει αδιάγνωστο ή ανακαλύπτεται σε προχωρημένα στάδια στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Εδώ φαίνεται η αξία του προληπτικού τακτικού οφθαλμολογικού ελέγχου, αφού όσο αυξάνεται η ηλικία φαίνεται ότι αυξάνεται και η εμφάνιση του γλαυκώματος.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Στόχος της θεραπείας είναι η διακοπή της προόδου της νόσου και η διατήρηση της μέγιστης δυνατής υπάρχουσας χρήσιμης όρασης. Για να συμβεί αυτό, κύριος στόχος της θεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή, διαφορετική για κάθε ασθενή. Η όραση που χάθηκε ήδη δυστυχώς δεν είναι δυνατό να ανακτηθεί. Θεραπευτικά χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, εφαρμόζονται θεραπείες laser ή πραγματοποιείται χειρουργική επέμβαση ανάλογα με τις ενδείξεις και τους στόχους που θέτονται για κάθε ασθενή.